maru.org.il - ארץ האפשרויות - המשך המאמר
מאמרים

ארץ האפשרויות - המשך המאמר

בשני סוגי הביטוחים חלה השתתפות עצמית ובדרך כלל היא משמעותית מאוד ועלולה להגיעה לסכומים של אלפי דולרים בשנה ואפילו בדברם הנראים לנו כטריויאלים ביותר, כמו גם על כל מבוטח לשלם אגרות יקרות לכל טיפול או לכל שירות רפואי אותו הוא מקבל.

מה מומלץ לנו?

לאדם פרטי או עובד פרטי, מומלץ לפנות ולהצטרף לאחת מתוכניות הביטוח המוצעות ע"י חברות הביטוח השונות, חשיבות יתרה נודעת לאנשים אשר מוותרים על זכויות הביטוח הלאומי שלהם בישראל.

קבוצה ישראלית הנשלחת לעבוד במסגרת ארגון אמריקאי, רצוי שתבוטח בביטוח מקיף בישראל באמצעות החברה בביטוח כזה הדומה להיקף האמריקאי אך שנותן הרחבת כיסוי במקרה הצורך ושומר על רצף הזכויות גם בעת ביקורי מולדת.

לא הכול ורוד בארץ האפשרויות ובמיוחד לא הנוגע לביטוחים רפואיים, כדאי לבדוק טוב את האפשרויות העומדות בפנינו טרם נסיעתנו, כי שם עולם הביטוח הרפואי שונה לחלוטין ובעיקר בעלויות שלו.

חזרה לחלק ראשון