maru.org.il - ארץ האפשרויות
מאמרים

ארץ האפשרויות

ארץ האפשרויות

רבים מאיתנו רוצים לגור שם, לטייל שם ואולי להיות חלק ממקום מובטח ומלא אפשרויות, רבים מאיתנו יוצאים לעבודה במסגרת ארגונים שונים וקצת לפני שנעשה זאת, בדרך זו או אחרת, כדאי שנבין דבר אחד או שניים על ביטוחי הבריאות של האמריקאים.

הביטוח הרפואי בארה"ב מתנהל באופן שונה לחלוטין מזה המוכר לנו בארץ ובעוד לנו יש חוק בריאות ממלכתי ואת האפשרות המומלצת לפנות באופן עצמאי גם לסוכני חברת ביטוח פרטית, שירותי הרפואה ניתנים בארה"ב באמצעות ספקי שירות פרטיים וללא אותו חוק ממלכתי ניתן למצוא מיליוני אמריקאיים ללא כיסוי כלשהו של ביטוח רפואי. ומה קורה בנזקי גוף כתוצאה מתאונות? אותנו בארץ מחייב החוק לשלם ביטוח חובה, ביטוח המכסה אותנו בפני תאונות, לעומתנו, בארה"ב אין חוק ביטוח חובה ואם הוא קיים הוא מוגבל מאוד.

כיצד פועלת חברת ביטוח בארה"ב?

HMO - שיטה המעניקה כיסוי בסיסי באמצעות רופא משפחה האחראי על הפנייה לגורמים מקצועיים או לבתי חולים לפי שיקול דעתו, בשיטה זו העלות נמוכה, מעניקה תקרות כיסוי נמוכות ומגבילה את השרות לספקים "ספציפיים". (שיטה זו מזכירה במעט את הביטוח הלאומי המונהג בישראל).

PPO - שיטה זו מעניקה גישה חופשית לגורמים מקצועיים הכלולים בביטוח, מכונים ובתי חולים, שיטה זו יקרה יותר ואינה מגבילה את הכיסוי.

המשך מאמר